Lidia Kelata Psychotherapist

Lidia Kaleta

Lidia Kaleta is fully booked at present.
Please scroll to the bottom of the page to fill in the contact form to find a suitable alternative.

Psychotherapy Training and Accreditation

Lidia holds an BA in Holistic Counselling and Psychotherapy from the International College for Personal and Professional Development (ICPPD), Athlone, Ireland and is currently doing an honours degree in psychotherapy. She provides therapy in two languages, Polish and English.

She  is a pre-accredited member of the Irish Association for Counselling and Psychotherapy (IACP) and works within their code of ethics.

Counselling and Psychotherapeutic Approach

Lidia works in a holistic way, drawing from a variety of approaches such as the Person-Centered, Psychodynamic, Cognitive Behavioural Therapy (CBT) and Psychosynthesis. She works in a creative way, using various techniques adapted to individual’s needs to help enhance their self awareness.  This holistic and creative approach allows client’s to fully express who they are as individuals. To support this process, Lidia uses Art Therapy with crayons, plasticine and clay. Also, the Psychodynamic model allows her to work with the exploration of dreams.

Lidia believes that the relationship between the therapist and the client is the most important part of the therapeutic process. She provides a safe, confidential and supportive environment to explore difficult emotions, while at the same time respecting the uniqueness of each client.

Lidia works with individuals aged 18 years and over.

Counseling Experience and Areas of Interest

Lidia has lived in Ireland since 2005, when Galway became her second home.  Her previous career in the customer service sector, developed her interest of engaging with people in a warm, understanding and genuine way.  This in turn sparked her interest in counselling and psychotherapy. She has a particular interest in working with people experiencing anxiety and panic attacks and she works organically with these clients – with breathing, body awareness and varieties of Cognitive Behavioural Therapy (CBT) techniques which provide her clients with tools that can be used outside the therapy room.

Lidia has always had an interest in communication and intrapersonal relationships. She uses the Family Systemic approach to support clients to achieve more open, genuine and honest communication and improve close relationships with their family and partner. She focuses on relationship issues such as dependency, love addiction, communication difficulties, intrapersonal issues and family dynamics. Lidia offers support and a safe space to women who are experiencing relationship problems and are currently going through separation or divorce.

She has worked as a psychotherapist in Galway since 2019 and has dealt with a wide variety of issues, including but not limited to  anxiety, depression, loss, self-esteem, and circumstantial issues such as career transition and separation.

Lidia’s Fee is €60 per session

 

Wykształcenie:

Lidia posiada dyplom z Holistycznego podejścia psychoterapeutycznego; tytuł licencjata ukończony w International College for Personal and Professional Develpment (ICPPD) z siedzibą w Atlone, Irlandii. Obecnie kończy „Honours Degree” z psychoterapii indywidualnej. Prowadzi terapię w dwóch językach: Polskim i Angielskim.

Jest wstępnie akredytowanym (pre-accredited) członkiem Irlandzkiego Stowarzyszenia Poradnictwa i Psychoterapii (IACP), pracuję zgodnie z ich kodeksem etycznym.

Podejście Psychoterapeutyczne:

Lidia pracuje w holistyczny sposób używając róznych podejść terapeutycznych takich jak; Terapia skoncentrowana na kliencie, Terapia Psychodynamiczna, Kognitywno-Behavioralna (CBT) oraz Podejście Pychozytezy. To holistyczne i kreatywne podejście pozwala klientowi w pełni odkryć to, kim jest, oraz poznać swoją unikatową indywidualność. Do powyżej opisanego procesu używa terapię poprzez sztukę czyli tak zwaną ‘Art-Terapię’. Z wykorzystaniem różnego rodzaju materiałów takich jak; kredki, pastele, plastelinę oraz glinę. Dodatkowo Psychodynamiczna terapia pozwala na eksplorację snów.

Lidia uważa że relacja pomiędzy terapeutą i klientem jest jednym z najważniejszych części terapeutycznego procesu. W pokoju terapeutycznym zapewnia poufność, zrozumienie, oraz wsparcie w eksplorowaniu trudnych emocji, wraz z szacunkiem do unikalnej osobowości każdego klienta.

Lidia pracuje jedynie z dorosłymi osobami powyżej 18 roku życia.

Doświadczenie oraz obszary zainteresowań:

Lidia mieszka w Irlandii od 2005 roku, a miasto Galway stało się jej drugim domem. Jej wcześniejsze doświadczenie zawodowe było mocno związane z interakcją w obszarze sprzedaży oraz obsługi klienta. To zapoczątkowało we niej fascynację komunikacją: jak być bardziej bezpośrednią, otwartą oraz wyrozumiałą dla innych. Jej wcześniejsza praca oraz doskonalenie interakcji z innymi ludźmi zaprowadziło ją na ścieżkę psychoterapii indywidualnej.

Specjalizuję się w pracy z osobami które doświadczają głębokiego stresu, nieustannego lęku oraz ataków paniki. Aby pomóc pracuje bardzo naturalnie,  za pomocą oddechu, ze świadomością ciała oraz różnymi technikami terapii poznawczo-behawioralnej (CBT). Każdemu klientowi dostarcza narzędzia, których może używać sam, poza pokojem terapeutycznym.

Lidię zawsze interesowała komunikacja i relacje międzyludzkie. W swoim modelu pracy stosuje teorię Rodzinnych Systemów, aby wspierać klientów w osiągnięciu bardziej otwartej, szczerej oraz prawdziwej komunikacji, w celu uzyskania poprawy relacji partnerskich oraz rodzinnych.

Skupia się na problemach w związkach takich jak zależność, uzależnienie od miłości, problemy z komunikacją, problemy interpersonalne oraz dynamika w rodzinie. Lidia oferuje wsparcie dla kobiet które przechodzą przez separację lub rozwód.

Ponadto, pracuje jako psychoterapeuta w Galway od 2019 roku oraz zajmowała się problemami takimi jak: lęk, stres, depresja, strata, poczucie własnej wartości, zmiana pracy separacja.

Cena za indywidualną sesje wynosi €60

Contact Mind & Body Works

Mandatory = *

Data Protection Notice The information you supply to mindandbodyworks.com through this form will be held and used by us solely for the purpose of responding to your request and will not be retained for any other purpose.

Articles by Lidia Kaleta